Aktualita

RÓMSKE AKTIVISTKY NA STRETNUTÍ V PREŠOVE PLÁNOVALI ĎALŠIE ADVOKAČNÉ AKTIVITY NA OCHRANU SVOJICH PRÁV

Pridané: 01. 07. 2021 16:20

10. júna 2021 sme v Prešove zorganizovali ďalšie stretnutie skupiny rómskych žien, ktoré s našou podporou dlhodobo presadzujú dodržiavanie práv Rómov a Rómiek na Slovensku. Kvôli druhej vlne pandémie sme sa spoločne stretli osobne po dlhšom čase.

Rómske aktivistky na stretnutí hovorili o tom, akým rozličným prejavom diskriminácie či iného porušovania práv čelili Rómovia a Rómky v ich komunitách. Niektoré z nich sa s našou podporou v ostatných týždňoch obrátili aj na Verejnú ochrankyňu práv a vo svojich podnetoch poukázali na nerovný prístup znevýhodnených Rómov a Rómiek k očkovaniu proti koronavírusu či neprimeranú kontrolu dodržiavania protipandemických opatrení v ich komunitách zo strany polície.   

Spoločne sme na stretnutí hovorili tiež o ďalších konkrétnych krokoch s cieľom presadiť na Slovensku prijatie zákona, na základe ktorého by bolo možné odškodniť nezákonné sterilizované rómske ženy. Veľmi pozitívne pritom vnímajú prijatie odškodňovacieho zákona v Českej republike a veria, že by tento vývoj mohol napomôcť dosiahnutiu rovnakého cieľa na Slovensku. V tomto smere sa niektoré zo žien plánujú zúčastniť zasadnutia parlamentného výboru pre ľudské práva, ktorý má o tejto otázke v najbližšom období diskutovať.   

Toto stretnutia rómskych aktivistiek sme zrealizovali vďaka finančnej podpore Slovensko-českého ženského fondu. 

Advokačné aktivity smerom štátnym inštitúciám, plánované na stretnutí, sú realizované v rámci projektu ‘Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami’. Projekt je podporený z programu Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 -2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.