Aktualita

Rómske aktivistky na stretnutiach ďalej pracovali na aktivitách poukazujúcich na porušovanie ľudských práv

Pridané: 21. 03. 2017 10:00

V priebehu ostatných šiestich mesiacov sme zorganizovali viaceré stretnutia rómskych aktivistiek z východného Slovenska, ktoré nadväzovali na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo ešte v lete v Herľanoch.

Spoločne so ženami sme na stretnutiach podrobnejšie preberali možnosti, komu chcú ich odkazy ohľadne porušovania práv adresovať. Ženy sa rozhodli, že by boli rady, ak by ich odkazy týkajúce sa porušovania ich reprodukčných práv, diskriminácie rómskych detí na školách a rómskych žien v pôrodniciach podporili aj iní ľudia, či už priamo z ich komunít alebo aj širšia verejnosť. Po predstavení možností sa nakoniec ženy rozhodli, že ich grafické odkazy spracujeme do pohľadníc, ktoré necháme vytlačiť. Následne na ne priamo ženy napíšu svoje odkazy a  potom samé oslovia ľudí v ich komunitách. S cieľom osloviť so žiadosťou o podporu aj širšiu verejnosť sa ženy rozhodli aj pre iniciovanie online peticií, ktoré budeme priebežne zverejňovať aj na tejto internetovej stránke.   


Stretnutia sme financovali z projektu Vzostup aktivizmu rómskych žien na východnom Slovensku podporeného Nadáciou žien FILIA, Hamburg.