Aktualita

Rómske aktivistky z Čiech a Slovenska sa stretli v Ostravici

Pridané: 02. 12. 2015 11:33

V dňoch 27. - 29.11.2015 sme spoločne s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) a Ligou lidských práv zorganizovali stretnutie na podporu rómskych aktivistiek z Čiech a Slovenska v Ostravici na severnej Morave.

Stretnutia sa zúčastnili rómske ženy, ktoré našli odvahu postaviť sa porušovaniu ľudských práv, ktorému boli vystavené či už ony, iné ženy z ich komunity alebo ich deti. Niektoré z prítomných žien boli násilné sterilizované bez toho, aby k zákroku poskytli informovaný súhlas, niektoré aktívne bránia diskriminácii svojich detí v prístupe k vzdelaniu. Počas dvoch dní si ženy navzájom rozprávali príbehy o tom, ako čelili nespravodlivosti a v skupinách sa zamýšľali nad konkrétnymi spôsobmi ako ju riešiť, s kým a u koho hľadať podporu. Ženy tiež hovorili o negatívnom postoji vlád oboch krajín prijať mechanizmus odškodenia všetkých násilne sterilizovaných žien a uvažovali nad ďalšími možnosťami ako sa domôcť spravodlivosti.

Ženy mali možnosť aj navštíviť miestne welness a poprechádzať sa v krásnej prírode Moravsko- sliezskych Beskýd. V organizovaní podobných aktivít budeme pokračovať aj v roku 2016 a veríme, že privítame rómske ženy z Čiech a Moravy na Slovensku.

Stretnutie sa uskutočnilo s finančnou podporou ERRC, časť nákladov na účasť žien zo Slovenska sme financovali z projektu Podpora aktivizmu rómskych žien na východnom Slovensku podporeného Nadáciou žien FILIA, Hamburg.