Aktualita

Rómske aktivistky z Hermanoviec sa usilujú o lepšie vzdelávanie detí na miestnej škole

Pridané: 20. 03. 2017 18:04

Začiatkom marca sme zorganizovali stretnutie aktívnych rómskych žien z Hermanoviec, ktoré chcú zlepšiť vzdelávanie rómskych detí na miestnej základnej škole. Nesúhlasia s tým, že škola vzdeláva veľkú väčšinu rómskych detí z obce v špeciálnych triedach, ktoré sú umiestnené oddelene mimo hlavnú budovu školy. 

Špeciálne triedy sú určené pre deti, ktorým bolo diagnostikované mentálne znevýhodnenie a úroveň vzdelávania je tam podstatne nižšia ako v bežných triedach.   

Na stretnutí sme spoločne hovorili o tom, ako súčasnú situáciu vnímajú a čo možno urobiť pre jej zmenu. Ženy sa zhodli na tom, že rómske deti by sa mali vzdelávať v bežných triedach spolu s ostatnými deťmi, pretože im to dá šancu na lepšiu budúcnosť. 

Stretnutie bolo realizované v rámci projektu Odstraňovanie hlboko zakorenenej diskriminácie rómskych detí v špeciálnom vzdelávaní na Slovensku s podporou vlády USA.