Aktualita

Rómske aktivistky z lokalít východného Slovenska hovorili o porušovaní reprodukčných práv žien

Pridané: 27. 09. 2016 10:44

Dňa 10. septembra 2016 sa uskutočnilo stretnutie s rómskymi aktivistkami, ktoré Poradňa dlhodobo organizuje na podporu ich aktivizmu. Tentokrát sa ženy stretli vo Výmenníku v Košiciach.

Na stretnutí si ženy v skupinách vymieňali svoje skúsenosti, ale aj skúsenosti iných žien, svojich príbuzných, či ľudí z komunity, s porušovaním ľudských práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ženy najčastejšie čelia porušovaniu ich reprodukčných práv. Konkrétne popisovali najmä prax oddelených izieb pre rómske ženy na niektorých gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach, verbálne útoky zdravotníckeho personálu najmä voči mladým ženám počas pôrodu, či zanedbávanie starostlivosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

So ženami sme v závere stretnutia hovorili aj o možnostiach ich zapojenia do plánovaného monitorovania tejto nezákonnej praxe priamo v ich komunitách.

Stretnutie sme financovali z projektu Vzostup aktivizmu rómskych žien na východnom Slovensku podporeného Nadáciou žien FILIA, Hamburg.