Aktualita

RÓMSKE ŽENY NA STRETNUTí PRACOVALI AJ NA PODNETOCH PRE OMBUDSMANKU

Pridané: 05. 06. 2019 11:07

Na stretnutí s rómskymi ženami v Prešove sme dňa 29.5.2019 pracovali na podnetoch adresovaných Verejnej ochrankyni práv. Niektoré z rómskych žien sa na ňu rozhodli obrátiť potom ako sa mali možnosť oboznámiť s činnosťou jej úradu počas osobného stretnutia v marci 2019.

Ženy v podnetoch upozorňujú ombudsmanku na porušovania ľudských práv patriace do kompetencie jej úradu. Veríme, že aj táto ich aktivita bude smerovať k tomu, že verejná ochránkyňa práv namietané porušenia prešetrí a dôjde k náprave.

So ženami sme tiež plánovali ďalšiu možnú  spoluprácu. Hovorili sme o ich aktívnom zapojení do monitorovania prípadov diskriminácie rómskej menšiny nielen v ich lokalitách, ale aj v okolitých obciach a mestách v regióne. Taktiež sme preberali konkrétne možnosti zapojenia rómskych žien do advokačných aktivít týkajúcich sa najmä ochrany reprodukčných práv rómskych žien do budúcna. V tejto súvislosti sa jedna z rómskych aktivistiek spoločne so zástupkyňou Poradne v júni zúčastní podujatia organizovaného Centrom pre reprodukčné práva v Bruseli. Bude tak mať príležitosti iným rómskym ženám z iných krajín z nášho regiónu prezentovať činnosť skupiny aktívnych rómskych žien pri presadzovaní práv žien na Slovensku.