Aktualita

Rómske ženy vytrvalo pokračujú v advokačných a iných aktivitách na ochranu svojich práv

Pridané: 21. 10. 2020 11:12

Rómske ženy vytrvalo pokračujú v advokačných aktivitách na ochranu svojich práv. Dňa 9. septembra 2020 na stretnutí v Prešove, rómske aktivistky pracovali na žiadostiach o osobné stretnutia s predstaviteľkami štátnych inštitúcií. Plánujú s nimi hovoriť o ich úsilí zabezpečiť odškodnenie nezákonne sterilizovaných rómskych žien a prešetrenie tejto praxe. Taktiež by chceli hovoriť o zlom zaobchádzaní, ktoré zažívajú rómske ženy v nemocniciach, ich segregácii a ponižovaní. V súčasnosti vnímajú príchod novej vlády ako ďalšiu šancu pre to, aby príbehy rómskych žien boli vypočuté a poškodené ženy sa konečne domohli spravodlivosti. 

Niektoré rómske ženy v minulosti poukázali na problémy s prístupom k pitnej vode a nakladaniu s odpadmi, ktorým čelia v marginalizovaných rómskych komunitách.  Niektoré zo žien prejavili záujem o spoluprácu pri riešení nedostatkov v tejto oblasti aj s využitím právnych prostriedkov ochrany. Na stretnutí sme preto s rómskymi ženami rozprávali tiež o ďalšom kroku v tomto smere, a to o začatí možných súdnych sporov na ochranu práv niektorých rómskych žien v prístupe k pitnej vode.  

Spoločne so ženami sme tiež naplánovali terénny monitoring, ktorého sa zúčastnia aj rómske aktivistky a spoločne sme stanovili lokality, kde sa monitoring v najbližšom období uskutoční. Spoločne so ženami tak budeme získavať v rôznych lokalitách informácie, ktoré následne využijeme pre strategickú litigáciu a advokačné aktivity v oblasti diskriminácie alebo policajného násilia.  

Ženy sú odhodlané v advokačných a iných aktivitách na ochranu svojich práv aj naďalej pokračovať. 

Stretnutia rómskych aktivistiek  realizujeme  v rámci projektu `Presadzovanie práv rómskej menšiny a mobilizácia rómskych komunít na Slovensku` podporeného Open Society Foundations a nadväzujúceho inštitucionálneho grantu nadácie Sigrid Rausing Trust na podporu našej práce na ochranu ľudských práv rómskych žien. 

Advokačné aktivity smerom štátnym inštitúciám a terénny monitoring, plánované na stretnutí, boli  podporené v rámci projektu ‘Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami’. Projekt je podporený z programu Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 -2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.