Aktualita

SIEŤOVACIE STRETNUTIE RÓMSKYCH ŽIEN A ŽENSKÝCH I RÓMSKYCH MVO - ZÁKLAD BUDÚCEJ SPOLUPRÁCE PRI PRESADZOVANÍ REPRODUKČNÝCH PRÁV RÓMSKYCH ŽIEN.

Pridané: 20. 05. 2019 12:42

V Prešove sme dňa 30. apríla 2019 zorganizovali jednodňové sieťovacie stretnutie. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť priestor na nadviazanie kontaktu a vzájomnú diskusiu rómskych žien a zástupkýň ženských rómskych mimovládnych organizácií venujúcich sa ochrane reprodukčných práv žien či aktivitám smerujúcim k podpore rómskych žien.

Stretnutia sa zúčastnili rómske aktivistky z Jarovníc, dula a aktivistka Miroslava Urdová, zástupkyne združenia Ženské kruhy Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová, zástupkyňa organizácie InMinorita Zuzana Kumanová, Adriana Lamačková z Centra pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights) a Zuzana Pešťanská zo Slovensko-českého ženského fondu.

Stretnutie nám umožnilo vzájomne sa oboznámiť s našimi aktivitami v tejto oblasti. Prítomné rómske aktivistky z Jarovníc tiež predstavili doterajšie aktivity skupiny rómskych žien, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Hovorili o porušovaní reprodukčných práv, ktorému rómske ženy v našej spoločnosti čelia a tiež o ich advokačných aktivitách zameraných na dosiahnutie odškodnenia pre všetky nezákonne sterilizované rómske ženy. V rámci programu sme predstavili naše strategické súdne konania, ktoré sme v tejto oblasti viedli a stále vedieme. Prítomné účastníčky taktiež hovorili o ich aktivitách v oblasti ochrany práv žien a podpory ich aktivizmu, od organizovania rôznych verejných podujatí až po rôzne analýzy a advokačné aktivity.

V neposlednom rade sme na stretnutí hovorili aj o možnej vzájomnej spolupráci do budúcna a o možných spoločných aktivitách v tejto oblasti. Prítomné účastníčky sa zhodli, že sú to práve rómske ženy, ktoré svojich odhodlaním a vytrvalým poukazovaním na porušovanie ich práv vytvárajú cestu aj pre mnohé iné ženy z majority. Stretnutie bolo pre nás všetky veľmi inšpiratívne a veríme, že vytvorilo základ spoločných aktivít smerujúcich k presadzovaniu ochrany práv rómskych žien a ich prístupu k spravodlivosti do budúcna. Priebeh stretnutia bol zdokumentovaný aj v krátkom videu.

Stretnutie sme zorganizovali v rámci projektu  “Sieťovanie rómskych aktivistiek z východného Slovenska a zástupkýň ženských mimovládnych organizácií” vďaka podpore Centra pre reprodukčné práva.

Za podporu stretnutia ďakujeme aj Slovensko českému ženskému fondu.

Foto: Woont