Aktualita

Škola ľudských práv pokračuje

Pridané: 29. 10. 2014 10:22

V októbri 2014 sa aktívni mladí ľudia – študentky a študenti stredných škôl z východného Slovenska vo veku 15 – 17 rokov, stretli v Košickej Belej na ďalšom ročníku Školy ľudských práv.

Ľudsko-právny tréning, spoluorganizovaný mimovládnymi organizáciami Fenestra, Pomocná ruka a Poradňa pre občianske a ľudské práva predstavil mladým ľuďom nové komunikačné prístupy, podporujúce otvorenú, nehodnotiacu komunikáciu, založenú na rešpektovaní odlišností a vnímania druhého človeka.

Aktivity štvordňového tréningu obsahovo vychádzali z prvej školy ľudských práv. Oproti prvému ročníku sa tento krát školy ľudských práv zúčastnilo viac mladých ľudí a niektoré z aktivít prebiehali v menších skupinách.

Bezprostredne po skončení školy ľudských práv bola založená neformálna skupina aktívnych účastníkov a účastníčok – klub ľudských práv – ktorý mladým ľuďom poskytuje priestor ďalej sa vzdelávať a rozvíjať svoj potenciál v aktivizovaní sa v oblasti ochrany ľudských práv.

Druhý ročník Školy ľudských práv bol realizovaný v rámci projektu Škola ľudských práv - rozvíjanie neformálneho vzdelávania a podpora aktivizmu mladých ľudí v oblasti ochrany ľudských práv na východnom Slovensku, ktorý bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.