Aktualita

Spoločne s rómskymi aktivistkami sme v Herľanoch hodnotili a plánovali naše spoločné stretnutia

Pridané: 13. 07. 2018 15:02

V dňoch 24.06. - 26.06.2018 sme zorganizovali ďalšie dvojdňové stretnutie rómskych aktivistiek v Herľanoch. Po príchode sme mali možnosť obdivovať aj studený Herliansky gejzír.

Počas tohto stretnutia sme spoločne so ženami zhodnotili všetky stretnutia a aktivity, ktoré sme spoločne zrealizovali za celé viac ako trojročné obdobie trvania projektu. Konkrétne sme so ženami zorganizovali 30 stretnutí, z toho 4 boli dvojdňové. Ženy sa zúčastnili viac ako 14-tich podujatí a uskutočnili rôzne aktivity v ich komunitách. Spoločne sme spustili 3 kampane poukazujúce na porušovanie práv rómskych žien a ich detí.

Na stretnutí v Herľanoch sme sa ďalej spoločne venovali aj plánovaniu ďalších stretnutí a aktivít, ktoré v rámci budúceho roka chcú ženy realizovať. Vo večerných hodinách sme mali na pláne aj opekačku, ktorú nám žiaľ počasie neumožnilo.

Priebeh stretnutia sme vďaka spolupráci s Woont aj dokumentovali. Niektoré zo žien pred kamerou povedali o tom, ako vnímajú naše stretnutia, čo na nich robia a čo im stretnutia dávajú. Zároveň vyjadrili záujem stretávať sa aj v budúcnosti. Výstupom z natáčania bude krátke prezentačné video, na ktoré sa čoskoro môžete tešiť aj vy.  

Woontu ďakujeme aj za fotografie zo stretnutia.

Stretnutie sme zorganizovali v rámci projektu Vzostup aktivizmu rómskych žien na východnom Slovensku s finančnou podporou Nadácie žien FILIA, Hamburg a projektu Odstraňovanie diskriminácie a zlepšovanie ochrany ľudských práv menšín na Slovensku - úvahy a poučenia s finančnou podporou Open Society Foundations.