Aktualita

Spolu s partnerskými MVO sme zaslali ďalšie informácie Výboru OSN pre ľudské práva

Pridané: 26. 09. 2016 16:25

Spolu s partnerskými mimovládnymi organizáciami Centrum pre reprodukčné práva, Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy, sme zaslali Výboru OSN pre ľudské práva (HRC) spoločnú alternatívnu správu. Popisujeme  v nej nedostatky v uplatňovaní Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach zo strany slovenskej vlády špecificky v oblasti ochrany reprodukčných práv žien na Slovensku. Do správy sme prispeli kapitolou o pretrvávajúcich problémoch v prístupe k spravodlivosti pre rómske ženy, ktoré boli v minulosti násilne sterilizované. Je to v krátkom čase už druhá správa, ktorú Poradňa Výboru OSN pre ľudské práva zaslala. Zástupcovia/-kyňe slovenskej vláda budú v polovici októbra 2016 pred Výborom prezentovať, aký pokrok urobilo za ostatné roky Slovensko v uplatňovaní občianskych a politických práv. Veríme, že naše správy umožnia Výboru lepšie spoznať situáciu v tejto oblasti u nás.