Aktualita

Spolu s partnerskými organizáciami sme zaslali vyjadrenie Výboru ministrov Rady Európy k nedostatkom vo vyšetrovaní rasového motívu v prípadoch policajného násilia u nás

Pridané: 24. 11. 2020 16:05

Spoločne s partnerskými organizáciami Európske centrum pre práva Rómov a Fórum pre ľudské práva sme zaslali naše spoločné vyjadrenie pre Výbor ministrov Rady Európy, v ktorom poukazujeme na nedostatočnú implementáciu rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Lakatošová a Lakatoš proti Slovenskej republike. Tento prípad súvisí s tragickou udalosťou v Hurbanove z roku 2012, kedy príslušník mestskej polície zastrelil tri osoby rómskeho pôvodu a ďalšie vážne zranil. Európsky súd neskôr rozhodol, že slovenské štátne inštitúcie nedostatočne vyšetrili rasový motív tohto skutku.    

V našom vyjadrení zdôrazňujeme, že slovenská vláda nedokázala odstrániť závažné pretrvávajúce nedostatky vo vyšetrovaní rasového motívu prípadov policajného násilia voči Rómom a Rómkam na Slovensku a výbor ministrov žiadame o to, aby vládu vyzval k prijatiu potrebných opatrení.

Foto: Forum pre ľudské práva