Aktualita

STRETLI SME SA S PREZIDENTKOU SR ZUZANOU ČAPUTOVOU

Pridané: 12. 12. 2019 15:37

Dňa 25.novembra 2019, ktorý je Medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách, prijala prezidentka SR Zuzana Čaputová predstaviteľky ženských mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú problematike násilia páchaného na ženách.  Medzi pozvanými bola aj naša kolegyňa Vanda Durbáková.

Spolu s ňou sa stretnutia zúčastnili Adriana Mesochoritisová z Možnosti voľby, Janka Debrecéniová z Občan, demokracia a zodpovednosť, Dušana Karlovská z Fenestry, Zuzana Piešťanská zo Slovensko- českého ženského fondu, Ingrid Kosová z Quo Vadis, Zuzana Maďarová z Aspektu a Ivan Rácz z Ústavu romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

Spoločne sme s pani prezidentkou hovorili o rôznych podobách násilia páchaného na ženách, od násilia páchaného v intímnych vzťahoch, obmedzovania reprodukčných práv žien, či násilia spojeného s pôrodom.  Taktiež sme sa dotkli chudoby žien a špecifického postavenia rómskych žien, zvlášť z marginalizovaných rómskych komunít. Záverom sme sa dotkli aj situácie ženských a feministických mimovládnych organizácií.  

Naša kolegyňa Vanda hovorila o špecifickej forme inštitucionálneho násilia páchaného na ženách, akým sú  násilné sterilizácie, ktoré boli v minulosti na Slovensku vykonávané najmä rómskym ženám. V rozhovore s pani prezidentkou zdôraznila nevyhnutnosť toho, aby zodpovedné štátne inštitúcie tieto prípady dôsledne vyšetrili a zabezpečili spravodlivosť pre všetky poškodené ženy. Upozornila preto na potrebu zriadiť nezávislý orgán, ktorý by túto prax dôsledne prešetril a zabezpečil poškodeným ženám účinné prostriedky nápravy vrátane odškodnenia.

Pani  prezidentka na záver stretnutia vyjadrila potrebu prekonať ideologické rozpory, zomknúť sa a spoločne odsúdiť násilie, s ktorým sa v našej spoločnosti stretávame.

Podrobnejšie informácie o priebehu stretnutia a témach, ktorým sme sa spoločne venovali nájdete aj v článku Aspektu tu.  

Foto: Prezidentská kancelária SR