Aktualita

Stretnutia s rómskymi aktivistkami pokračujú aj počas pandémie COVID 19

Pridané: 19. 08. 2020 11:53

Pandémia Covid 19 samozrejme obmedzila aj naše osobné stretnutia s rómskymi aktivistkami. Boli sme  však spolu v kontakte telefonicky. Navzájom sme zdieľali dopad pandémie koronavírusu a príjatých opatrení zo strany štátnych inštitúcií na zabránenie jeho šírenia na náš každodenný život a  život žien v komunite. 

Ženy mali obavy, že v marginalizovaných rómskych komunitách, kde žijú, bude štátnymi orgánmi obmedzená sloboda pohybu, v prípade výskytu ochorenia COVID 19. V súvislosti s týmito opatreniami sa obávali nedostupnosti základných potravín a liekov. Poukazovali na nedostupnosť základných ochranných pomôcok ako rúšok a dezinfekcie a na pasivitu samospráv. Ženy sa v tejto súvislosti obrátilil s podnetom aj na Verejnú ochránkyňu práv. Niektoré zo žien poukazovali aj na problémy s dištančným vzdelávaním ich detí v čase zatvorených školských zariadení. Pýtali sa na možnosti podpory vzdelávania ich detí a tiež zabezpečenia základných školských pomôcok, vrátane pracovných zošitov pre deti. Tieto sa nám nakoniec podarilo vďaka Rómskemu vzdelávaciemu fondu pre ne zabezpečiť.   

Aj napriek tomu, že mnohé ženy nemajú prístup k internetu, sa nám podarilo  zorganizovať v máji  online stretnutie cez sociálne siete.  Pripojilo sa 10 žien z dvoch lokalít.  Zhodli sme sa, že akonáhle bude možné zorganizovať osobné stretnutie, čím skôr ho zorganizujeme, aby sme mohli spolu plánovať ďalšie aktivity.  

V júni, keď vláda postupne uvoľnila prijaté opatrenia na zabránenia šírenia koronavírusu, sme zorganizovali osobné stretnutie  v Prešove. Tešilo nás, že sa opäť vidíme a uvedomili sme si, aké je pre nás všetky dôležité byť v osobnom kontakte. Hovorili sme so ženami o ďalších možných advokačných aktivitách smerom k novej vláde, najmä vo vzťahu k odškodneniu nezákonne sterilizovaných rómskych žien.  

Stretnutia realizujeme vďaka Open Society Foundation - Presadzovanie práv rómskej menšiny a mobilizácia rómskych komunít na Slovenskunadväzúci inšittucionálny grant nadácie Sigrid Rausing Trust na podporu našej práce na ochranu ľudských práv rómskych žien