Aktualita

Stretnutia s rómskymi ženami z Keceroviec a z Vtáčkoviec

Pridané: 11. 04. 2019 15:52

V týchto mesiacoch sme zorganizovali dve stretnutia v rómskych komunitách zamerané na sieťovanie rómskych žien z rôznych lokalít. Dňa 25. marca 2019 sme sa stretli so ženami z Keceroviec a 1. apríla so ženami z Vtáčkoviec. Stretnutia vytvorili priestor na to, aby sa vzájomne dozvedeli o aktivitách, ktoré uskutočňujú vo svojich komunitách, aby sa navzájom inšpirovali a podporili a v budúcnosti možno aj spolupracovali. Stretnutie vo Vtáčkovciach sa uskutočnilo na obecnom úrade a zúčastnila sa ho aj starostka, ktorá je sama Rómka.  

Za Poradňu bola na stretnutiach kolegyňa Denisa spolu s niekoľkými rómskymi aktivistkami z Jarovníc a Hermanoviec, s ktorými spolupracujeme. Ženy rozprávali o svojich aktivitách na ochranu práv žien a ich detí, konkrétne o aktivitách na odškodnenie nezákonne sterilizovaných žien, ako aj aktivitách proti segregácii na pôrodníckom oddelení v prešovskej nemocnici a proti segregácii na základnej škole v Hermanovciach.

Ženy z Keceroviec a z Vtáčkoviec rozprávali o svojich skúsenostiach s diskrimináciou, ktorú zažili predovšetkým v nemocniciach a v ambulanciách. Rozprávali o tom, že odkedy sú v Košiciach firmy, ktoré zamestnávajú aj Rómov, ich kvalita života sa zvýšila. Pri hľadaní práce sa s diskrimináciou teraz nestretávajú. Keďže v oboch obciach býva prevažne rómske obyvateľstvo, nezažívajú situácie, aby ich do krčmy či reštaurácie nepustili pre ich etnický pôvod či odmietli obsluhovať.

V takýchto stretnutiach v rómskych komunitách plánujeme ďalej pokračovať. Je pre nás dôležité, aby sa Rómovia a Rómky mali možnosť spájať a podporiť pri presadzovaní ľudských práv a ochrane pred diskrimináciou.