Aktualita

Tlačové vyhlásenie k oslobodeniu jedného z poškodených z policajnej razie v Moldave nad Bodvou spod obžaloby za krivé obvinenie

Pridané: 13. 05. 2021 12:59

V septembri 2020 rozhodol Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu o policajnom násilí voči dvom Rómom z Moldavy nad Bodvou, ktorému čelili počas policajne razie v roku 2013. Slovenské štátne orgány ich podľa neho nedokázali pred policajným násilím ochrániť, ani toto násilie účinne vyšetriť. Obaja poškodení boli pritom na Slovensku obžalovaní z trestného činu krivého obvinenia voči príslušníkom polície, ktorí sa mali násilia voči nim dopustiť.

Okresný súd Košice I. na dnešnom pojednávaní definitívne zastavil trestné konanie vedené voči jednému z týchto poškodených. Urobil tak potom, čo prokurátor stiahol voči nemu obžalobu.

Naša mimovládna organizácia poškodenému dlhodobo zabezpečovala bezplatnú právnu pomoc v súvislosti s policajným násilím voči nemu. Pár týždňov po policajnej  razii v roku 2013 v jeho mene podala naša advokátka trestné oznámenie a zastupovala ho v trestnom konaní vedenom policajnou inšpekciou, konaní pred ústavným súdom a nakoniec až pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.  

V tejto súvislosti dnešné rozhodnutie košického súdu vítame.

Vanda Durbákova – advokátka spolupracujúca s Poradňou, ktorá poškodeného úspešne zastupovala na Európskom súde v Štrasburgu – k dnešnému rozhodnutiu uviedla:

„Faktom je, že môj bývalý klient sa pred súdom v danej veci nikdy nemal ocitnúť. Trestné konanie voči nemu za krivé obvinenie nemalo žiadne opodstatnenie. Teším sa, že bolo po rokoch zastavené. Verím, že aj nami dosiahnuté rozhodnutie Európskeho súdu do veľkej miery prispelo zvratu v trestnom konaní, ktoré bolo voči nemu vedené. Pevne dúfam, že ľudia, ktorí sa v budúcnosti rozhodnú brániť svoje práva, nebudú viac musieť viac čeliť obavám z toho, že sa napokon sami ocitnú pred súdom ako obžalovaní. Štátne inštitúcie musia urobiť všetko preto, aby k takejto nespravodlivosti už nikdy viac voči nikomu v tejto krajine nedošlo.“

K zastaveniu trestného konania voči poškodenému sme vydali tlačové vyhlásenie.

 

Informácia o projekte, v rámci ktorého bolo toto tlačové vyhlásenie vydané:

Projekt ‘Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.