Aktualita

Tretí ročník Školy ľudských práv

Pridané: 23. 03. 2015 10:28

Aktívni mladí ľudia vo veku 18-30 rokov z východného Slovenska sa v Herľanoch zúčastnili ďalšieho ročníka Školy ľudských práv.

Ľudsko-právny tréning, spoluorganizovaný mimovládnymi organizáciami Fenestra, Pomocná ruka a Poradňa pre občianske a ľudské práva pokračoval vo svojom treťom ročníku znovu v Herľanoch. Nadviazal na obsahový rámec predchádzajúcich dvoch škôl (prvá v roku 2013, druhá v roku 2014) a počas štyroch dní ponúkol aktívnym mladým ľuďom, ktorým nie sú ľahostajné práva iných, priestor na neformálne vzdelávanie so zážitkovou formou.

Pridanou hodnotou, ktorú mladým ľuďom škola ľudských práv ponúkla, bolo, že ich spojila s ľuďmi, ktorí majú priamu skúsenosť s porušovaním práv alebo priamo pracujú napr. so ženami zažívajúcimi násilie, diskriminovanými osobami, či s ľuďmi užívajúcimi drogy.

Aj absolventky a absolventi tejto školy môžu svoje nápady na aktivity smerujúce k podpore a ochrane ľudských práv ďalej zdieľať a realizovať s ostatnými v klube ľudských práv, ktorý vznikol v októbri 2014, po druhej škole ľudských práv.

Teší nás, že vďaka činnosti aktívnych absolventov a absolventiek školy ľudských práv a súčasne členov a členiek klubu ľudských práv sa začali aktivizovať i ďalší mladí ľudia (rómska mládež z vylúčených komunít, kamaráti a kamarátky účastníkov školy ľudských práv).

Tretí ročník Školy ľudských práv bol realizovaný v rámci projektu Škola ľudských práv - rozvíjanie neformálneho vzdelávania a podpora aktivizmu mladých ľudí v oblasti ochrany ľudských práv na východnom Slovensku, ktorý bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.