Aktualita

Ústavný súd odškodnil Rómov, ktorí sa takmer trinásť rokov bezvýsledne domáhajú nápravy za diskrimináciu

Pridané: 15. 08. 2019 11:14

Ústavný súd odškodnil štyroch Rómov, ktorí sa takmer trinásť rokov bezvýsledne domáhajú nápravy za diskrimináciu. So žalobou na ochranu pred diskrimináciou sa na súd obrátili potom, čo ich v novembri 2005 personál pohostinstva v obci neďaleko Vranova nad Topľou odmietol obslúžiť pre ich etnický pôvod. Ústavný súd našiel v postupe všeobecných súdov viaceré pochybenia, ktoré viedli k zbytočným prieťahom v konaní a každému z poškodených Rómov priznal odškodnenie 1000 eur a náhradu trov konania.

Žalobu na ochranu pred diskrimináciou podali poškodení v marci 2006 na Okresný súd Vranov nad Topľou. Išlo o jednu z prvých žalôb týkajúcich sa diskriminácie z dôvodu etnického pôvodu, ktoré boli na slovenské súdy podané po prijatí antidiskriminačného zákona v roku 2004. Poškodení sa domáhali nápravy za diskrimináciou, s ktorou sa stretli v pohostinstve v obci Čaklov (okres Vranov nad Topľou).

„V ten deň sme sa vracali autom z pracovnej cesty z Prešova a zastavili sme sa tam. Personál nám jednoducho povedal že oni Cigánov neobsluhujú,“

spomína jeden z poškodených Rómov.

Okresný súd žalobe sťažovateľov opakovane čiastočne vyhovel, no Krajský súd v Prešove jeho rozhodnutia opakovane zmenil tak, že  žalobu zamietol. Rozhodnutia krajského súdu na základe podaných dovolaní opakovane zrušil Najvyšší súd SR.

V roku 2014 Krajský súd v Prešove žalobu poškodených zamietol po tretí krát. Poškodení preto v marci roku 2014 podali ďalšie dovolanie. Okresný súd vo Vranove nad Topľou však viac ako štyri roky vo veci nekonal a dovolanie nepredložil Najvyššiemu súdu SR na rozhodnutie. Celé súdne konanie vo veci trvá už takmer trinásť rokov. 

Vo februári 2019 sa preto poškodení obrátili s ústavnou sťažnosťou na Ústavný súd SR. Namietali že nečinnosťou všeobecných súdov došlo k porušeniu ich práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Ústavný súd ich sťažnosti vyhovel a rozhodol, že postupom okresného a krajského súdu došlo k porušeniu tohto ich práva. Zároveň Ústavný súd priznal každému z poškodených odškodnenie vo výške 1000 eur a náhradu trov konania. Ústavný súd našiel v postupe všeobecných súdov viaceré pochybenia, ktoré súdne konanie výrazne predĺžili. Osobitne poukázal na markantné pochybenie okresného súdu, ktorý potom čo mu Najvyšší súd SR v decembri 2014 vrátil súdny spis na doplnenie, vyše štyri roky vo veci vôbec nekonal.

„Sme radi, že sa po trinástich rokoch prípad nejako pohol dopredu. No, stále čakáme na to, kedy súdy konečne rozhodnú o našej žalobe a diskriminácii zo strany majiteľa pohostinstva. Ďakujeme našej advokátke za spoluprácu a trpezlivosť,“

povedali k  rozhodnutiu ústavného súdu poškodení.

„Rozhodnutie ústavného súdu ukázalo, aké ťažké a časovo náročné je - aj po pätnástich rokoch od prijatia antidiskriminačného zákona - domôcť sa u nás spravodlivosti v prípadoch diskriminácie, a obzvlášť tej rasovej. Súdne  konania trvajú často až neuveriteľne dlho. Vnímam však ako veľmi dôležité, že  poškodení aj po toľkých rokoch v spore pokračujú  a domáhajú sa  spravodlivosti. Prípady ako tento totiž umožňujú odhaľovať a poukazovať na nedostatky v posudzovaní prípadov diskriminácie zo strany súdov a vytvárať určitý tlak smerom k postupnému zlepšeniu ich rozhodovacej praxe,“ 

povedala právna zástupkyňa poškodených Vanda Durbáková.            

Rozhodnutie ústavného súdu je dostupné tu. K rozhodnutiu súdu sme vydali tlačovú správu.