Aktualita

Ústavný súd SR rozhodol o porušení práv rómskej ženy, ktorá sa márne domáhala spravodlivosti za diskrimináciu

Pridané: 23. 02. 2016 11:24

Ústavný súd SR zvrátil prípad rómskej ženy, ktorá sa neúspešne domáhala nápravy za diskrimináciu v prístupe k zamestnaniu. Všeobecné súdy podľa neho porušili jej garantované právo na spravodlivý súdny proces. Toto rozhodnutie môže v budúcnosti výrazne zlepšiť šance mnohých diskriminovaných osôb úspešne sa domôcť spravodlivosti v prípadoch diskriminácie.

Pani Pompová sa v roku 2010 uchádzala o miesto terénnej sociálnej pracovníčky v meste Spišská Nová Ves. Napriek tomu, že mala požadované vzdelanie aj niekoľkoročnú prax s terénnou prácou v rómskych komunitách, na voľné miesto bola prijatá uchádzačka nerómskeho pôvodu s nižšou kvalifikáciou a kratšou praxou, ktorá neovládala rómsky jazyk. Aj Fond sociálneho rozvoja, ktorý v tom čase financoval pracovné miesto, následne, na podnet pani Pompovej vyjadril pochybnosti nad zákonnosťou priebehu výberového konania, avšak jeho výsledky už nemohol zvrátiť.

Pani Pompová preto iniciovala súdne konanie, v ktorom sa domáha nápravy za diskrimináciu, ktorej čelila. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v roku 2012 jej žalobu zamietol ako neopodstatnenú. Jeho rozhodnutie v roku 2013 potvrdil aj Krajský súd v Košiciach.

V roku 2013 sa pani Pompová obrátila ústavnou sťažnosťou na Ústavný súd SR. Namietala, že postupom a rozhodnutím okresného a krajského súdu došlo k porušeniu jej práva na spravodlivý súdny proces, garantovaného každému Ústavou SR a aj viacerými medzinárodnými dohovormi na ochranu ľudských práv. V konaní pred ústavným súdom tvrdila, že okresný a krajský súd ignorovali jej námietky a argumenty, ktoré v konaní predniesla a navyše nesprávne interpretovali domácu aj medzinárodnú antidiskriminačnú legislatívu, keď od nej žiadali, aby preukazovala skutočnosti, ktoré má podľa zákona preukazovať žalovaná strana.

Ústavný súd SR svojim rozhodnutím zo dňa 01. 12. 2015 konštatoval, že došlo k porušeniu práva sťažovateľky na spravodlivý súdny proces a vytkol všeobecným súdom nesprávnu interpretáciu antidiskriminačnej legislatívy. Zároveň ústavný súd zrušil rozhodnutie krajského súdu a vrátil mu vec na ďalšie konanie.

Pani Pompová po rozhodnutí ústavného súdu uviedla: „Rozhodnutie ústavného súdu je pre mňa satisfakciou, pretože po niekoľkých rokoch domáhania sa spravodlivosti som sa dožila, že ústavný súd prikázal nižším súdom opätovne o mojom prípade rozhodovať. Verím, že rozhodnú spravodlivo. Zároveň dúfam, že rozhodnutie ústavného súdu pomôže aj ďalším ľuďom, ktorých občianske a ľudské práva sú porušované.“

Poškodenej rómskej žene v súdnom konaní dlhodobo sprostredkovávame bezplatnú právnu pomoc. Advokátka spolupracujúca s Poradňou a právna zástupkyňa poškodenej, Vanda Durbáková, v súvislosti s rozhodnutím ústavného súdu hovorí: „Rozhodnutie Ústavného súdu SR je plne v súlade s domácou a medzinárodnou legislatívou na ochranu ľudských práv. Považujem ho za veľmi cenné okrem iného preto, že podrobne popisuje, akým spôsobom majú súdy hodnotiť fakty, argumenty a dôkazy jednotlivých strán v antidiskriminačných súdnych konaniach. Toto rozhodnutie môže v budúcnosti naozaj výrazne zlepšiť šance mnohých ďalších diskriminovaných osôb úspešne sa domôcť spravodlivosti."

Prípad sa tak opäť dostane na stôl Krajského súdu v Košiciach, ktorý sa ním bude opätovne zaoberať.

K rozhodnutiu ústavného súdu sme vydali aj tlačovú správu.