Aktualita

V BRUSELI SME SA STRETLI S RÓMSKYMI ŽENSKÝMI MVO

Pridané: 12. 06. 2019 09:39

V dňoch 5. - 6. júna 2019 sme sa spoločne s rómskou aktivistkou Veronikou z Jarovníc zúčastnili stretnutia zástupkýň rómskych ženských MVO v Bruseli. Stretnutie boli organizované Centrom pre reprodukčné práva a nadväzovalo na stretnutie z predchádzajúceho roka v Záhrebe.

Na stretnutí sme mali spoločne s Veronikou možnosť hovoriť o našich advokačných aktivitách a strategických súdnych sporoch v prípadoch porušovania  reprodukčných práv rómskych žien.

Veronika hovorila aj o aktivitách skupiny rómskych aktivistiek zameraných na dosiahnutie odškodnenia pre nezákonne sterilizované rómske ženy.  

Záverom stretnutie sme spoločne s rómskymi aktivistkami z rôznych krajín Európy plánovali aj ďalšie možné spoločné aktivity, a to najmä na pôde Európskej únie či Rady Európy.

Zhodli sme sa, že hlas rómskych žien je dôležitý a je nevyhnutné, aby ho domáce a medzinárodné inštitúcie konečne počuli a v nastavovaní politík a legislatívy zohľadňovali špecifické potreby rómskych žien a ich skúsenosť aj v oblasti ochrany reprodukčných práv.