Aktualita

V Herľanoch sme zorganizovali stretnutie rómskych aktivistiek z Čiech a Slovenska

Pridané: 23. 08. 2016 14:26

V dňoch 05.08. - 07.08.2016 sme v Herľanoch zorganizovali ďalšie stretnutie rómskych aktivistiek z Čiech a východného Slovenska, ktoré obhajujú svoje práva a práva svojich detí.

Tento krát sme privítali rómske ženy z Ostravy a Krnova na Slovensku. Na úvod stretnutia si ženy rozprávali, čo všetko sa udialo a čo dosiahli od ich ostatného spoločného stretnutia v Ostravici. Rómske ženy zo Slovenska hovorili najmä o ich stretnutiach, ktoré pre nich na Slovensku pravidelne organizujeme. České rómske ženy sa síce pravidelne nestretávajú, no v ostatnom období mali možnosť sa zapojiť do divadelného predstavenia o príbehoch násilne sterilizovaných rómskych žien, ktoré v spolupráci s Ligou pre lidské práva odprezentovali v Ostrave.

Spoločne sme ďalej hovorili o možnostiach, ako poukázať na porušovanie ľudských práv a ženy vzájomne aj zdieľali svoje skúsenosti napr. s organizovaním protestu, písaním petície, účasťou na výstave fotografií, iniciovaním súdneho konania a pod.

Následne ženy pracovali v menších skupinách a spoločne sa zamýšľali nad odkazmi o porušovaní ľudských práv, čo by mali obsahovať a komu by ich chceli adresovať. Niektoré zo žien sa rozhodli upozorniť ministerstvo školstva na segregovanú školu v ich lokalite, iné ministerstvo zdravotníctva na porušovanie práv rómskych žien v nemocnici, ďalšie sa rozhodli na násilné sterilizácie rómskych žien upozorniť pápeža a cirkev. Iná skupina žien sa rozhodla hľadať podporu u iných MVO.

Ženy následne svoje odkazy spracovali do grafickej podoby a spoločne sme sa rozprávali o tom, akú podporu pri spracovávaní ich prác do finálnej podoby im vieme poskytnúť. Odkazom, ktoré pripravili sa budeme venovať aj na ďalších našich stretnutiach a veríme, že čoskoro tieto nápadité práce žien zverejníme aj na našej webovej stránke.

V sobotu na obed mohli ženy obdivovať Herľanský studený gejzír, ktorý je národnou prírodnou pamiatkou Slovenska.

Stretnutie sme financovali z projektu Vzostup aktivizmu rómskych žien na východnom Slovensku podporeného Nadáciou žien FILIA, Hamburg.