Aktualita

V spolupráci troch košických ľudskoprávnych organizácií sa konala historicky prvá Škola ľudských práv

Pridané: 22. 02. 2013 10:01

Počas jarných prázdnin, vo februári v roku 2013, sa 14 mladých ľudí – študentiek a študentov stredných a vysokých škôl z východného Slovenska, v Herľanoch zúčastnilo historicky prvej školy ľudských práv, ktorú organizujeme v partnerstve s mimovládnymi organizáciami Fenestra a Pomocná ruka.

Účastníčky a účastník školy ľudských práv počas štyroch dní

  • rozširovali svoje povedomie o ľudských právach a východiskových ľudsko-právnych princípoch;
  • kritické myslenie, schopnosť argumentovať a iné komunikačné zručnosti;
  • naučili sa posudzovať informácie, ktoré im ponúkajú médiá a vytvárať si vlastný názor;
  • zintenzívnili svoj záujem o dianie v dôležitých témach v spoločnosti a v ich okolí;
  • búrali mýty faktami, prekonávali vlastné predsudky a stereotypné vnímanie;
  • prostredníctvom interaktívnych aktivít a príkladov praktických skúseností premýšľali o veciach, ktoré boli doteraz samozrejmé, uvedomili si rozdiely v príležitostiach, ktoré jednotlivci v spoločnosti majú;
  • dozvedeli sa viac o aktivizme v oblasti presadzovania a ochrany ľudských práv – videli videoprezentácie ľudskoprávnych kampaní z rôznych častí sveta, sformulovali text petície, vymysleli vlastnú ľudskoprávnu aktivitu, ktorú prezentovali počas simulovanej tlačovej konferencie a pripravili krátke ľudskoprávne videospoty.

Z hodnotení absolventiek a absolventa Školy ľudských práv vyberáme:

„Keď som sem šla, mala som predsudky voči Rómom, vo všetkom som ich diskriminovala – úplne som na to zmenila názor, hlavne keď som sa vcítila do ich situácie.“
Aďa, účastníčka Školy ľudských práv

„Uvedomila som si rozdiely medzi ľuďmi, za ktoré nemôžu a musia s nimi bojovať. Uvedomila som si, že nemáme všetci rovnaké šance a že je pre niektorých ľudí veľmi náročné tieto bariéry prekonávať.“
Nika, účastníčka Školy ľudských práv

Odozva účastníčok a účastníka prvého ročníka nás utvrdila v tom, že o ľudských právach je potrebné s mladými ľuďmi hovoriť a umožniť im prostredníctvom vlastného zážitku pochopiť ich zmysel a podstatu. Keďže vzdelávacie podujatie takéhoto charakteru na Slovensku absentuje, rozhodli sme sa realizovaný projekt školy ľudských práv ďalej rozvíjať a v organizovaní pokračovať každoročne.

Prvý ročník Školy ľudských práv bol realizovaný vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva USA v Bratislave.