Aktualita

Verejná ochrankyňa práv upozornila na potrebu odškodnenia nezákonne sterilizovaných rómskych žien

Pridané: 23. 11. 2018 17:19

Verejná ochrankyňa práv upozornila zodpovedné štátne inštitúcie aj širokú verejnosť na to, že mnohé nezákonne sterilizované rómske ženy na Slovensku stále čakajú na spravodlivosť. Jej tlačovej besedy sa zúčastnili aj zástupkyne našej organizácie a poškodené rómske ženy.

Na besede s médiami predstavila Verejná ochrankyňa analýzu, v ktorej navrhla, ako zabezpečiť nezákonne sterilizovaným ženám prístup k účinnej náprave a primeranému odškodneniu. Za najlepšie riešenie v tomto smere považuje prijatie osobitnej právnej úpravy.

Podporuje tiež myšlienku, aby súčasťou osobitnej právnej úpravy bolo tiež zriadenie nezávislej komisie, ktorá by prípady nezákonných sterilizácií identifikovala a zároveň komplexnejšie preskúmala celkový rozsah tejto praxe na Slovensku aj v bývalom Československu.

Besede s médiami bezprostredne predchádzalo aj jej stretnutie so zástupkyňami našej mimovládnej organizácie a dvoma poškodenými rómskymi ženami, ktoré boli nezákonne sterilizované. Na spoločnom stretnutí sme nadviazali na našu predošlú komunikáciu v danej téme a hovorili o konkrétnych riešeniach, ktoré Verejná ochrankyňa vo svojej analýze navrhuje. Poškodené rómske ženy, ktoré sa stretnutia zúčastnili, hovorili o nezákonnej sterilizácii a jej negatívnych dopadoch na ich životy. Tiež  zdôraznili, že toto závažné porušenie práv sa týka mnohých ďalších rómskych žien.

Vanda Durbáková, advokátka spolupracujúca s našou MVO, vystúpila aj na následnej tlačovej besede Verejnej ochrankyne a hovorila aj o našich skúsenostiach so zabezpečovaním právnej pomoci nezákonne sterilizovaným rómskym ženám v súdnych konaniach.

“Množstvo nezákonne strerilizovaných rómskych žien na Slovensku stále čaká na poskytnutie primeranej nápravy zo strany štátu. Teší nás, že sa Verejná ochrankyňa stotožnila s návrhmi, ktoré v otázke odškodnenia poškodených žien dlhodobo presadzujeme. Na rade sú zodpovedné inštitúcie na vládnej úrovni, ktoré by mali iniciovať prípravu osobitnej právnej úpravy,” povedala Durbáková.

Na tlačovej besede zazneli aj hlasy nezákonne sterilizovaných rómskych žien, ktoré s médiami hovorili o tom, ako im bol tento zákrok vykonaný a čo to znamenalo pre ich ďalší život. 

Vypracovanú analýzu adresovala Verejná ochrankyňa Ministerstvu spravodlivosti SR, s ktorým chce o navrhovaných krokoch ďalej rokovať.        

Pracovného stretnutia s Verejnou ochrankyňou práv sme sa mohli osobne zúčastniť vďaka finančnej podpore Slovensko-českého ženského fondu, ktorý hradil naše náklady na cestovné a ubytovanie v Bratislave.