Aktualita

Verejnosť a mimovládne organizácie vyzývajú vládu, aby konečne vytvorila nezávislý orgán na vyšetrenie prípadov nezákonných sterilizácií rómskych žien

Pridané: 22. 05. 2018 12:04

Poradňa pre občianske a ľudské práva s podporou ďalších organizácií a ľudí vyzvala vládu, aby konečne vytvorila nezávislý orgán s právomocou vyšetriť rozsah praxe nezákonných sterilizácií a poskytnúť všetkým poškodeným ženám odškodnenie a ospravedlnenie.

Poradňa dnes zaslala vláde výzvu „Vyrovnajme sa s praxou nezákonných sterilizácií rómskych žien“, v ktorej zdôrazňuje, že téma nezákonných sterilizácií rómskych žien nie je na Slovensku doteraz uzavretá a je nevyhnutné jej venovať pozornosť. Vládu vyzýva k tomu, aby konečne vytvorila nezávislý orgán s právomocami vyšetriť rozsah tejto praxe a poskytnúť poškodeným ženám odškodnenie a ospravedlnenie. K tomuto kroku ju už v novembri 2016 vyzval Výbor OSN pre ľudské práva, no vláda v tejto veci doteraz nekonala.

Výzve predchádzala podpisová akcia, ktorú v januári tohto roka Poradňa iniciovala v spolupráci so skupinou nezákonne sterilizovaných rómskych žien zo Slovenska a Českej republiky. Ich požiadavky smerom k účinnému vyšetreniu praxe nezákonných sterilizácií rómskych žien touto cestou podporilo takmer tisíc ľudí.

Samotnú výzvu podporujú aj medzinárodné a domáce mimovládne organizácie, ktoré sa venujú ochrane reprodukčných práv žien  či práv rómskej menšiny - Centrum pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights), Európske centrum pre práva Rómov, Občan, demokracia a zodpovednosť, Ženské kruhy a Možnosť voľby.   

O jednotlivých prípadoch nezákonných sterilizácií rómskych žien rozhodovali v minulosti aj súdy, vrátane Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ktoré sa však nedokážu pozrieť na tento problém komplexne a  zdokumentovať, aký bol vlastne celkový charakter a rozsah tejto praxe v našej spoločnosti.   

Advokátka Vanda Durbáková, ktorá zastupovala viaceré poškodené rómske ženy v súdnych konaniach, rovnako zdôrazňuje, že vláda musí v tejto otázke konečne prevziať zodpovednosť:

"Je jasné, že súdne konania nie sú účinnou cestou ako zabezpečiť nápravu a odškodnenie pre všetky poškodené ženy. Vláda preto musí  konečne zriadiť za týmto účelom nezávislý organ,” povedala Durbáková.  

Poradňa v zaslanej výzve okrem iného zdôrazňuje, že konkrétne kroky vlády v tejto oblasti by mali vychádzať zo skúseností z iných krajín, ako Švédsko, Švajčiarsko či Nórsko, ktoré sa s praxou nezákonných sterilizácií žien etnických menšín či zdravotne znevýhodnených osôb vyrovnávali v minulosti a predstavitelia a predstaviteľky ich vládnej moci v tomto procese prevzali svoju zodpovednosť.

Poradňa je pripravená vláde poskytnúť súčinnosť pri návrhu konkrétnych opatrení v danej otázke.  

K zaslaniu výzvy sme vydali tlačovú správu.