Aktualita

VOP vyhodnotila postup Prešovského samosprávneho kraja pri vykonávaní kontroly ohľadom diskriminácie rómskych žien v prešovskej nemocnici ako formalistický

Pridané: 30. 08. 2018 15:03

Dňa 6. augusta 2018 nám bolo doručené upovedomenie Verejnej ochrankyne práv (VOP) na náš podnet, ktorým sme namietali vykonanie kontroly zo strany Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v prípade diskriminácie a segregácie rómskych žien v prešovskej nemocnici. PSK náš podnet v minulosti zamietol ako nedôvodný. Vychádzal pritom len z vyjadrenia nemocnice, ktorá diskrimináciu rómskych žien poprela. 

Verejná ochrankyňa práv konštatovala, že postup, ktorý si odbor zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja pri prešetrovaní nášho podnetu zvolil, dostatočne nesmeroval k úplnému zisteniu skutočného stavu veci a jeho súladu alebo rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Postup pri vykonávaní kontroly úradom PSK vyhodnotila VOP ako formalistický a došlo ním podľa nej k porušeniu práva na inú právnu ochranu garantovanú Ústavou SR. Vytkla PSK, že sa uspokojil len s písomným vyjadrením nemocnice, ktorá diskrimináciu poprela, bez toho, aby šetril pomery na mieste a hovoril aj s rómskymi pacientkami. VOP požiadala PSK, aby opakovane našu sťažnosť prešetril. 

Viac sa dočítate v samotnom upovedomení VOP o výsledkoch vybavenia podnetu.