Aktualita

Vyšetrovateľ čiastočne zastavil trestné stíhanie policajnej razie v Moldave nad Bodvou

Pridané: 01. 12. 2015 04:49

Spolu s Európskym centrom pre práva Rómov považujeme čiastočné zastavenie trestného stíhania zo strany Sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR za nezákonné. Vedené vyšetrovanie bolo podľa nás neúčinné a bolo v hrubom rozpore s medzinárodným právom.

V medializovanom prípade policajnej razie v Moldave nad Bodvou z júna 2013 sprostredkúvame dvom poškodeným bezplatné právne zastupovanie. Ďalším poškodeným osobám spostredkováva bezplatné právne zastupovanie Európske centrum pre práva Rómov (ERRC).

Inšpekcia MV SR zastavila trestné stíhanie vo vybraných častiach, a to vrátane namietaného násilia, ktorému mali čeliť viaceré osoby na policajnej stanici, kam boli predvedené po razii. ERRC v spolupráci s advokátom JUDr. Stanislavom Jakubčíkom sprostredkováva bezplatné právne zastupovanie približne 30 osobám z Moldavy nad Bodvou, ktorým zasahujúci príslušníci policajného zboru zasiahli do základných ľudských práv a slobôd a spôsobili škodu na zdraví a majetku. Právny zástupca vyjadril nespokojnosť s priebehom vyšetrovania už v septembri 2014, kedy boli podané sťažnosti proti nariadenému skúmaniu duševného stavu svedkov - poškodených znalcom a zároveň proti prieťahom v konaní.

„Je až neuveriteľné, že niektoré body uznesenia konštatujú, že skutok sa vlastne nestal, a to napriek tomu, že bolo k dispozícii množstvo dôkazov potvrdzujúcich opak. Podľa nášho názoru tu išlo o exemplárny a očividný príklad obťažovania zo strany orgánov štátu s diskriminačným kontextom, ktorý bol kritizovaný mnohými medzinárodnými orgánmi. Takýto výsledok vyšetrovania je nepriaznivou správou pre samotných Rómov, keďže v zmysle správy vydanej Verejnou ochrankyňou práv sa podobné zásahy dejú omnoho častejšie v krajoch a okresoch s väčšou rómskou populáciou,“ povedal András Ujlaky, výkonný riaditeľ ERRC.

V Poradni sprostredkúvame bezplatné právne zastupovanie dvom osobám, ktoré podľa ich výpovedí čelili hrubému násiliu zo strany príslušníkov polície počas razie priamo v osade v Moldave nad Bodvou, ako aj na miestnej policajnej stanici, kam boli po razii predvedení a zadržiavaní. Obidvaja poškodení utrpeli následkom konania príslušníkov polície zranenia s dĺžkou liečenia niekoľko týždňov.

Advokátka spolupracujúca s Poradňou pre občianske a ľudské práva - Vanda Durbáková – podala pár týždňov po skutku dňa 17.7.2013 v mene jednej z poškodených osôb trestné oznámenie za podozrenia zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Inšpekcia však trestné oznámenie odmietla. Následné sťažnosti na nezákonný postup inšpekcie a nezačatie trestného stíhania odmietla okresná a krajská prokuratúra. Trestné stíhanie bolo napokon začaté až v januári 2014 na pokyn generálnej prokuratúry vo vzťahu k celému prípadu a možnému porušeniu zákona.

Advokátka Vanda Durbáková v súvislosti so zastavením trestného stíhania hovorí: „Orgány činné v trestnom konaní kľúčovým spôsobom pochybili hneď na začiatku, keď po prijatí informácií o okolnostiach celej razie priam demonštratívnym spôsobom odmietli začať vyšetrovať. Trestné stíhanie bolo začaté až v januári 2014 a prvé vyšetrovacie úkony vo vzťahu k mojím klientom boli vykonané koncom februára 2014, teda prakticky trištvrte roka od samotného incidentu. Štátne orgány sú pritom podľa medzinárodného práva v prípadoch, ktoré naznačujú možné policajné násilie, povinné začať vyšetrovať bezodkladne tak, aby bolo možné zabezpečiť čo najlepšiu kvalitu dôkazov. Z tohto dôvodu považujem celé vyšetrovanie za nezákonné a proti rozhodnutiu vyšetrovateľa podám v mene mojich klientov v zákonnej lehote sťažnosť.“

Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradne pre občianske a ľudské práva v súvislosti so zastavením trestného stíhania dodáva: „Postup orgánov činných trestnom konaní je v danom prípade z môjho pohľadu od začiatku ukážkovým príkladom arogancie štátnej moci a zároveň príkladom inštitucionálneho rasizmu, pretože sa domnievam, že nečinnosť orgánov činných v trestnomkonaní bolo ovplyvnená tým, že policajná razia bola namierená voči príslušníkom/-čkam rómskej menšiny."

K čiastočnému zastaveniu trestného stíhania sme spolu s ERRC vydali aj tlačové vyhlásenie.