Aktualita

Zaslali sme aktuálne informácie Výboru OSN proti mučeniu

Pridané: 29. 06. 2017 14:50

Tento týždeň sme poslali správu Výboru OSN proti mučeniu, v ktorej poukazujeme na vybrané pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, zo strany slovenskej vlády u nás. Poukazujeme v nej okrem iného na pretrvávajúce nedostatky vo vyšetrovaní prípadov policajného násilia a bariéry násilne sterilizovaných rómskych žien v prístupe k spravodlivosti.

Výbor koncom tohto roka prijíme zoznam otázok, týkajúcich sa uplatňovania dohovoru zo strany Slovenska, ktorý adresuje slovenskej vláde. Tá by mala následne otázky zohľadniť vo svojej štvrtej periodickej správe, prostredníctvom ktorej má Výbor informovať o dodržiavaní dohovoru zo strany Slovenska a prijatých opatreniach v tomto smere.

Veríme, že výbor našu správu zohľadní vo svojej ďalšej komunikácii so slovenskou vládou.