Aktualita

Zaslali sme pripomienky k aktualizovaným akčným plánom stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020

Pridané: 11. 12. 2018 15:53

Zaslali sme pripomienky k aktualizovaným akčným plánom stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2019 - 2020, ktoré predložilo ministerstvo vnútra. Zameriavame sa v nich špecificky na oblasť vzdelávania rómskych detí.

Pripomienky vnímame ako zásadné a sme presvedčení, že by ich zapracovanie príslušný akčný plán pre oblasť vzdelávania vylepšilo.