Aktualita

Zaslali sme pripomienky k vládnemu materiálu o priebehu a výsledku posudzovania Slovenska v rámci mechanizmu Univerzálneho periodického hodnotenia OSN

Pridané: 10. 05. 2019 16:33

Zaslali sme pripomienky k vládnemu materiálu o priebehu a výsledku posudzovania Slovenska v rámci mechanizmu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Zdorazňujeme v nich, aby Slovensko prijalo odporúčania, ktoré mu adresovali iné členské štáty OSN a ktoré sa týkajú špecificky ochrany reprodukčných práv rómskych žien či témy posilnenia nezávislosti vyšetrovania trestnej činnosti príslušníkov polície.