Aktualita

Žena, ktorá sa domohla svojich práv v OSN, stále bezvýsledne čaká na odškodnenie zo strany vlády

Pridané: 11. 04. 2017 10:00

Žena, o ktorej porušení ľudských práv rozhodol v novembri minulého roka Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien, stále márne čaká na poskytnutie nápravy zo strany slovenskej vlády. Výbor uznal, že domáce súdy žene neposkytli dostatočnú ochranu pred diskrimináciou a odporučil vláde, aby ju odškodnila. Tá to však dodnes neurobila napriek tomu, že o prijatých opatreniach musí už čoskoro výbor OSN písomne informovať.

Podľa mimovládnej organizácie Poradne pre občianske a ľudské práva (POĽP), ktorá poškodenej žene sprostredkovávala právnu pomoc, vláda odporúčaniam výboru vo vzťahu k poškodenej žene nevenuje potrebnú pozornosť a obáva sa toho, že ich vláda napokon jednoducho odignoruje. Nebolo by to podľa nej prvý krát. Vláda už minulý rok uznesením z februára 2016 odmietla odškodniť rómsku ženu, ktorej sa obdobne zastal výbor OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie, keď potvrdil, že bola diskriminovaná kvôli svojej etnickej príslušnosti a slovenské súdy pri posudzovaní jej prípadu pochybili. 

Postoj vlády k odporúčaniam výborov OSN v prípadoch, keď rozhodnú o porušení práv ľudí je podľa POĽP znepokojujúci: „Vláda má podľa príslušného medzinárodného dohovoru do šiestich mesiacov informovať výbor o opatreniach, ktoré prijala s ohľadom na jeho rozhodnutie. Termín na poskytnutie informácií výboru uplynie v máji, no vláda poškodenej žene doposiaľ žiadnu nápravu neposkytla.  Obávame sa, že ženu jednoducho odmietne odškodniť tak, ako to už minulý rok urobila v inom prípade, rozhodnutom výborom OSN proti Slovensku. Takýto postoj vlády je však podľa nášho názoru v rozpore s medzinárodným právom a obmedzuje prístup k spravodlivosti pre ľudí na Slovensku.“  hovorí Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradne pre občianske a ľudské práva.

Keďže vláda by odpoveď pre výbor OSN vo vzťahu k jeho rozhodnutiu z novembra 2016 mala čoskoro prerokovať, POĽP sa na premiéra Róberta Fica obrátila s otvoreným listom, v ktorom apeluje na to, aby vláda rešpektovala rozhodnutia výborov OSN, ak rozhodnú o porušení ľudských práv osôb a zabezpečila ich odškodňovanie. Jej otvorený list podporilo viacero iných mimovládnych organizácií.

POĽP zdôrazňuje, že súčasný postoj vlády má širšie negatívne dôsledky na prístup k spravodlivosti pre ľudí na Slovensku: „Faktom je, že ochrana ľudských práv zo strany súdov na Slovensku má svoje nedostatky. V prípade, že domáce súdy vo svojom rozhodovaní pochybia, poškodené osoby majú dve možnosti ako ich rozhodnutia zvrátiť a domôcť sa spravodlivosti na medzinárodnej úrovni. Môžu podať sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva do Štrasburgu alebo sa môžu obrátiť s individuálnou sťažnosťou na výbory OSN. Bez toho, aby slovenská vláda rešpektovala rozhodnutia výborov OSN, však druhá možnosť v podstate nemá pre ľudí reálne opodstatnenie a vláda v konečnom dôsledku obmedzuje ich prístup k spravodlivosti,“ uzatvára Ivanco.

Poškodená žena, ktorej sťažnosti Výbor OSN v novembri 2016 vyhovel, je zo súčasnej situácie sklamaná: „Som veľmi sklamaná doterajším prístupom vlády SR k môjmu odškodneniu za  porušovanie ľudských práv, o ktorom rozhodol výbor OSN. Namiesto odškodnenia čelím vymáhaniu súdnych trov konania zo strany zamestnávateľa, ktorý porušil moje ľudské práva. Slovensko sa týmto  postojom vyčleňuje  z radu vyspelých demokratických krajín, ktoré rešpektujú rozhodnutia výborov OSN.“

POĽP s podporou ďalších mimovládnych organizácií apeluje na vládu, aby rešpektovala odporúčania plynúce z rozhodnutia OSN z novembra 2016, poškodenú ženu odškodnila a rešpektovala všetky ostatné rozhodnutia výborov OSN v prípadoch, keď rozhodnú o porušení ľudských práv konkrétnych osôb domáhajúcich sa na nich spravodlivosti.

K zaslaniu otvoreného listu sme vydali tiež tlačovú správu.

Otvorený list je dostupný na tomto mieste.

Podrobnejšie informácie o prípade pani D.S. a rozhodnutí Výboru OSN nájdete v tlačovej správe z novembra 2016.