Aktualita

Zorganizovali sme spoločné stretnutie rómskych žien z viacerých lokalít v obci Vtáčkovce

Pridané: 20. 06. 2016 11:06

Dňa 18.06.2016 sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí, ktoré v Poradni dlhodobo organizujeme v rámci podpory aktivizmu rómskych žien. Tentokrát sme so skupinou rómskych žien, pre ktoré dlhodobo organizujeme stretnutia, vycestovali za ženami do Vtáčkoviec.

Počas stretnutia prítomné ženy navzájom zdieľali svoje príbehy o tom, ako sa postavili nespravodlivosti. Hovorili sme o diskriminácii, ktorej čelia rómske ženy a ich deti v našej spoločnosti, o problémoch legalizácie stavieb vo vylúčených rómskych lokalitách a aj o  každodenných problémoch v živote rómskych žien. V príjemnej a podpornej atmosfére nám na záver ženy z Vtáčkoviec ukázali aj ako z papiera vyrábať krásne výrobky, čo sme si mali následne aj možnosť vyskúšať. Podporu aktivizmu rómskych žien v Poradni vnímame ako súčasť našej práce, preto budeme v organizovaní stretnutí rómskych žien pokračovať.

Stretnutie sme zrealizovali v rámci projektu Vzostup aktivizmu rómskych žien na východnom Slovensku podporeného Nadáciou žien FILIA, Hamburg.