Aktualita

Zorganizovali sme tretí ročník tréningu pre rómskych aktivistov a aktivistky

Pridané: 11. 10. 2016 12:25

V dňoch 29.09. – 01.10.2016 sme znova zorganizovali dvojdňový tréning pre rómskych aktivistov a aktivistky z východného Slovenska v Danišovciach. Tréning bol zameraný na to, ako presadzovať ľudské práva rómskej menšiny vo svojom okolí.

Tréning nadviazal na vzdelávanie, ktoré sme zorganizovali v apríli 2015 a v januári 2014. Stretli sa na ňom aktivisti a aktivistky, ktorí sa zúčastnili predchádzajúcich vzdelávacích podujatí, ale tiež noví aktivisti a aktivistky , ktorí mali záujem bližšie spoznať našu prácu a dozvedieť sa viac o možnostiach presadzovania práv rómskej menšiny na miestnej úrovni.

Účastníci a účastníčky tak mali možnosť zaujímavou zážitkovou formou nadobudnúť nové poznatky o ľudských právach a zlepšiť svoje zručnosti pri ich aktívnom presadzovaní vo vzťahu k rómskej menšine v našej spoločnosti.

Počas tréningu sa aktivisti a aktivistky dozvedeli viac o našich aktivitách, prípadoch a súdnych rozhodnutiach, ktoré sme dosiahli od ostatného seminára. Taktiež hovorili o tom, ako sa dajú meniť veci na miestnej úrovni, pozreli si príklady dobrej praxe, vypočuli si príbehy ľudí, ktorí sa postavili diskriminácii, či policajnému násiliu. V skupinkách pracovali na vlastných iniciatívach na ochranu ľudských práv menšín, ktoré odprezentovali formou simulovanej tlačovej besedy.

Veríme, že sa s účastníkmi a účastníčkami tréningu v budúcnosti stretneme pri riešení konkrétnych neprávostí, ktorým čelia príslušníci a príslušníčky rómskej menšiny v ich lokalitách.

Tréning bol realizovaný vďaka finančnej podpore Open Society Foundations v rámci projektu Odstraňovanie diskriminácie a zlepšovanie ochrany ľudských práv menšín na Slovensku - Ďalší krok vpred.