Dokumenty

Alternatívna správa k Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie

Pridané: 01. 03. 2013 06:46
Alternatívna správa poukazuje na viaceré pretrvávajúce nedostatky, týkajúce sa uplatňovania Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie na Slovensku.

Tlačová správa: Poradňa pre občianske a ľudské práva získala cenu Francúzskej republiky za ľudské práva

Pridané: 10. 12. 2012 06:18
Poradňa získala výročnú cenu Francúzskej republiky „Sloboda, rovnosť, bratstvo“ za svoju činnosť v oblasti ochrany ľudských práv na Slovensku.

Tlačová správa: Európsky súd už v poradí tretí krát za ostatný rok odsúdil Slovensko za násilné sterilizácie

Pridané: 13. 11. 2012 09:40
Poradňa pre občianske a ľudské práva víta dnešné rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade I. G. a Ostatné proti Slovensku.

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade I. G. a Ostatné proti Slovensku

Pridané: 13. 11. 2012 09:18
Európsky súd pre ľudské práva vo svojom rozhodnutí z 13. novembra 2012 vyhovel sťažnosti sťažovateliek I. G. a M. K.

Rozsudok Krajského súdu v Prešove v prípade verejnej žaloby proti základnej škole v Šarišských Michaľanoch

Pridané: 02. 11. 2012 08:41
Krajský súd v Prešove potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa z decembra 2011 a právoplatne rozhodol, že základná škola v Šarišských Michaľanoch vzdelávaním rómskych detí v oddelených segregovaných triedach porušila zásadu rovného zaobchádzania a dopustila sa diskriminácie rómskych detí z dôvodu ich etnickej príslušnosti.

Tlačová správa: Krajský súd potvrdil, že Základná škola v Šarišských Michaľanoch segregovala rómske deti

Pridané: 31. 10. 2012 09:12
Krajský súd právoplatne rozhodol, že základná škola sa dopustila diskriminácie rómskych detí z dôvodu ich etnickej príslušnosti. Ide o prvé právoplatné súdne rozhodnutie týkajúce sa segregácie rómskych detí vo vzdelávaní na Slovensku.

Diskriminácia na Slovensku: Hľadanie bariér v prístupe k účinnej právnej ochrane pred diskrimináciou

Pridané: 30. 10. 2012 09:00
Publikácia ponúka podrobný náhľad na uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy v ostatných rokoch na Slovensku.

Tlačová správa: Európsky súd odškodnil ďalšiu násilne sterilizovanú rómsku ženu

Pridané: 13. 06. 2012 10:48
Poradňa víta rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade N. B. proti Slovensku, v ktorom Európsky súd odškodnil ďalšiu násilne sterilizovanú rómsku ženu.

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade N. B. proti Slovensku

Pridané: 13. 06. 2012 09:39
Európsky súd pre ľudské práva vo svojom rozhodnutí z 12. júna 2012 vyhovel sťažnosti sťažovateľky N. B.