Dokumenty

Alternatívna správa k Výboru OSN proti mučeniu

Pridané: 17. 07. 2015 06:00
Alternatívna správa popisuje pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu na Slovensku.

Alternatívna správa k Výboru OSN pre práva dieťaťa

Pridané: 07. 07. 2015 06:23
Alternatívna správa popisuje pretrvávajúce nedostatky v implementácii Dohovoru o právach dieťaťa zo strany Slovenska.

Tlačová správa: Pôrodnica nie je väzenie

Pridané: 27. 01. 2014 09:00
Stanovisko Poradne a spolupracujúcich MVO k výsledku rozporového konania na ministerstve zdravotníctva v rámci hromadnej pripomienky k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Tlačová správa: Paternalistický štát núti ženy ostávať v pôrodnici, aj keď nechcú

Pridané: 13. 01. 2014 09:00
Zástupkyne mimovládnych organizácií Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre občianske a ľudské práva a Ženské kruhy podali ministerstvu zdravotníctva hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Alternatívna správa pre Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu

Pridané: 20. 11. 2013 06:37
Alternatívna správa ponúka aktuálne informácie, týkajúce sa výskytu prípadov policajného násilia a poukazuje na pretrvávajúce nedostatky, týkajúce sa procedúry vyšetrovania prípadov tohto druhu na Slovensku.

Pripomienky k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR

Pridané: 15. 04. 2013 08:26
Pripomienky adresované Ministerstvu zdravotníctva SR poukazujú na nedostatky návrhu vyhlášky, ktorá zavádza jednotný vzor písomného informovaného súhlasu pacienta a pacientky so sterilizáciou.

Alternatívna správa k Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie

Pridané: 01. 03. 2013 06:46
Alternatívna správa poukazuje na viaceré pretrvávajúce nedostatky, týkajúce sa uplatňovania Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie na Slovensku.

Tlačová správa: Poradňa pre občianske a ľudské práva získala cenu Francúzskej republiky za ľudské práva

Pridané: 10. 12. 2012 06:18
Poradňa získala výročnú cenu Francúzskej republiky „Sloboda, rovnosť, bratstvo“ za svoju činnosť v oblasti ochrany ľudských práv na Slovensku.

Tlačová správa: Európsky súd už v poradí tretí krát za ostatný rok odsúdil Slovensko za násilné sterilizácie

Pridané: 13. 11. 2012 09:40
Poradňa pre občianske a ľudské práva víta dnešné rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade I. G. a Ostatné proti Slovensku.

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade I. G. a Ostatné proti Slovensku

Pridané: 13. 11. 2012 09:18
Európsky súd pre ľudské práva vo svojom rozhodnutí z 13. novembra 2012 vyhovel sťažnosti sťažovateliek I. G. a M. K.