Dokument

Alternatívna správa k Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien

Pridané: 07. 10. 2015 09:00

Aternatívna správa k Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) popisuje pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien na Slovensku.

Zameriava sa predovšetkým na vybrané oblasti, týkajúce sa uplatňovania tohto medzinárodného dohovoru vo vzťahu k rómskym ženám u nás. Poukazuje najmä na diskrimináciu rómskych žien a dievčat v prístupe k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti, a to aj vo forme segregácie či už na školách alebo v nemocniciach. Okrem iného poskytuje Výboru informácie o nedostatočnom uplatňovaní antidiskriminačnej legislatívy slovenskými súdmi a prekážkach, ktorým čelia aj rómske ženy v prístupe k spravodlivosti.

Správa bola vypracovaná v spolupráci s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) v anglickom jazyku.