Dokument

Alternatívna správa k Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie

Pridané: 01. 03. 2013 06:46

Alternatívna správa poukazuje na viaceré pretrvávajúce nedostatky, týkajúce sa uplatňovania Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie na Slovensku.

Správa bola vypracovaná v spolupráci s People in Need Slovenská republika v anglickom jazyku.