Dokument

Alternatívna správa k Výboru OSN pre práva dieťaťa 2016

Pridané: 15. 04. 2016 16:08

Alternatívna správa popisuje pretrvávajúce nedostatky v implementácii Dohovoru o právach dieťaťa zo strany Slovenska.

Správa bola vypracovaná v spolupráci s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) v anglickom jazyku.