Dokument

Alternatívna správa k Výboru OSN pre práva dieťaťa

Pridané: 07. 07. 2015 06:23

Alternatívna správa popisuje nedostatky v implementácii Dohovoru o právach dieťaťa zo strany Slovenska. Špecificky sa venuje pretrvávajúcim nedostatkom v dodržiavaní Dohovoru vo vzťahu k rómskym deťom na Slovensku.

Správa bola vypracovaná v spolupráci s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) v anglickom jazyku.