Dokument

Alternatívna správa k Výboru OSN proti mučeniu

Pridané: 17. 07. 2015 06:00

Alternatívna správ popisuje pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu na Slovensku. Zameriava sa na vybrané oblasti, týkajúce sa uplatňovania tohto medzinárodného dohovoru vo vzťahu k príslušníkom/-čkam rómskej menšiny na Slovensku.

Správa bola vypracovaná v spolupráci s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) v anglickom jazyku.