Dokument

ALTERNATÍVNA SPRÁVA VÝBORU OSN PRE HOSPODÁRSKE, SOCIÁLNE A KULTÚRNE PRÁVA o porušovaní práv rómskej menšiny na Slovensku

Pridané: 28. 08. 2019 10:30

V auguste 2019 sme Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva zaslali alternatívnu správu, v ktorej popisujeme viaceré nedostatky v uplatňovaní Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach zo strany slovenskej vlády vo vzťahu k rómskej menšine u nás. Pozornosť v nej venujeme okrem iného otázkam porušovania reprodukčných práv rómskych žien či práv rómskych detí na vzdelanie.

Správa je dostupná v angličtine.