Dokument

Ďalšie pripomienky a doporučenia k návrhu zákona o zdravotnej starostlivosti

Pridané: 31. 03. 2004 16:21

Dokument obsahuje ďalšie pripomienky Poradne pre občianske a ľudské práva a Centra pre reprodukčné práva k revidovanému návrhu zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväzuje na pripomienky a doporučenia z novembra 2004.