Dokument

Alternatívna správa pre Výbor OSN pre ľudské práva

Pridané: 20. 09. 2016 11:46

Výboru OSN pre ľudské práva sme zaslali správu, v ktorej popisujeme viaceré nedostatky v uplatňovaní Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach zo strany slovenskej vlády vo vzťahu k rómskej menšine u nás. Výbor bude v októbri 2016 na zasadnutí so slovenskou vládou v Ženeve hodnotiť, aký pokrok urobilo Slovensko v uplatňovaní tejto medzinárodnej zmluvy. Veríme, že naša správa Výboru poskytne bližšie informácie o dodržiavaní ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku.