Dokument

Kritériá pre vyšetrovanie trestnej činnosti polície s osobitným motívom národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti

Pridané: 27. 04. 2012 04:46

Analýza popisuje kritériá, kladené na vyšetrovanie prípadov trestnej činnosti príslušníkov polície, z hľadiska medzinárodných právnych predpisov o ochrane ľudských práv, ktorými je Slovensko viazané. Zameriava sa predovšetkým na požiadavky kladené na vyšetrovanie prípadov trestnej činnosti, ktoré naznačujú možné mučenie a iné kruté a neľudské či ponižujúce zaobchádzanie, ako sú rôzne formy fyzického či psychického násilia zo strany príslušníkov polície. Osobitne sa venuje požiadavkám na vyšetrovanie možného rasového motívu takejto trestnej činnosti.

Na konkrétnych príkladoch z právnej praxe poukazuje na existujúce nedostatky pri vyšetrovaní týchto prípadov v súčasnosti.

V závere navrhuje konkrétne opatrenia, ktoré by mohli prispieť k prevencii prípadov trestnej činnosti polície voči rómskej menšine v spoločnosti.