Dokument

Nález Ústavného súdu SR potvrdzujúci prieťahy v antidiskriminačnom spore

Pridané: 24. 02. 2020 09:19

Ústavný súd SR v svojom rozhodnutí zo dňa 21.1.2020 konštatoval porušenie práva, našej MVO ako žalobcu v antidiskriminačnom spore týkajúcom sa namietanej diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní, na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Antidiskriminačný spor sa vedia na Okresnom súde Bratislava III od roku 2015.