Dokument

Nález Ústavného súdu SR z 1. 12. 2015 v prípade diskriminácie v prístupe k zamestnaniu

Pridané: 15. 02. 2016 10:35

Ústavný súd SR nálezom zo dňa 1.  12.  2015 rozhodol o porušení práv rómskej ženy, ktorá sa márne domáhala spravodlivosti za diskrimináciu. Vo svojom rozhodnutí konštatoval, že došlo k porušeniu práva sťažovateľky na spravodlivý súdny proces a vytkol všeobecným súdom nesprávnu interpretáciu antidiskriminačnej legislatívy. Ústavný súd nálezom zrušil rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach a vrátil mu vec na ďalšie konanie.

Toto rozhodnutie môže v budúcnosti výrazne zlepšiť šance mnohých diskriminovaných osôb úspešne sa domôcť spravodlivosti v prípadoch diskriminácie.