Dokument

Správa osobitnej spravodajkyni OSN pre súčasné formy rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a intolerancie o prekážkach v prístupe k spravodlivosti pre Rómov a Rómky na Slovensku

Pridané: 13. 06. 2019 12:42

 

V júni 2019 sme osobitnej spravodajkyni OSN pre súčasné formy rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a intolerancie zaslali informácie o prekážkach v prístupe k spravodlivosti pre Rómov a Rómky na Slovensku.

V našej správe informujeme o neochote slovenskej vlády prevziať zodpovednosť za zabezpečenie odškodnenia v prípadoch porušovania ľudských práv rómskej menšiny, ktoré mohlo zasiahnuť množstvo osôb, ako sú konkrétne nezákonné sterilizácie rómskych žien. Informujeme aj o neochote vlády odškodniť diskriminované osoby o porušení práv ktorých rozhodli Výbory OSN a ich odškodnenie odporučili. 

V správe tiež popisujeme, akým prekážkam čelia Rómovia a Rómky, ktorí sa usilujú domôcť spravodlivosti za diskrimináciu na slovenských súdoch.