Dokument

Otvorený list ministrom k závažným pochybeniam vo vyšetrovaní

Pridané: 27. 08. 2003 14:48

List informuje ministra zdravotníctva SR a ministra vnútra SR o zlyhaní slovenských vyšetrovacích orgánov spravodlivo a nezávisle prešetriť prípady násilných a vynútených sterilizácií na východnom Slovensku a o nerešpektovaní rozhodnutia súdu jednou nemocnicou vo veci prístupu pacientok a ich splnomocnených zástupcov k zdravotnej dokumentácií.