Dokument

Otvorený list predsedovi vlády SR týkajúci sa potreby rešpektovania rozhodnutí výborov OSN

Pridané: 11. 04. 2017 10:01

Otvorený list, ktorým poukazujeme na nesúhlas s postojom vlády SR k rozhodnutiam výborov OSN, ktoré majú právomoc posudzovať individuálne sťažnosti osôb, týkajúce sa porušenia ich ľudských práv na základe medzinárodných zmlúv, ktoré Slovenská republika prijala. Predsedu vlády žiadame, aby vláda SR rešpektovala rozhodnutia výborov OSN zo strany vlády SR v prípadoch, keď rozhodnú o porušení ľudských práv konkrétnych osôb na základe individuálnych sťažností. 

List podporilo viacero ďalších mimovládnych organizácií.