Dokument

Povedzme nie diskriminácii

Pridané: 15. 04. 2010 16:07

Príručka o tom, ako sa brániť proti diskriminácii prostredníctvom práva.

Príručka aktualizuje a rozširuje informácie, ktoré Poradňa pre občianske a ľudské práva po prvý krát publikovala v čase, keď bol na Slovensku čerstvo prijatý tzv. antidiskriminačný zákon.

Nová príručka je tak obohatená o niektoré praktické skúsenosti s využívaním právnych prostriedkov – prináša náš pohľad na to, ako tieto nástroje proti diskriminácii v súčasnosti v praxi fungujú. Do príručky pribudla tiež kapitola o právnych prostriedkoch ochrany proti rasovej segregácii ako špecifickej forme diskriminácie, ktorá na Slovensku nie je ojedinelým javom najmä v oblasti vzdelávania či bývania. Príručka sa naďalej sústreďuje predovšetkým na súvislosti diskriminácie na rasovom či etnickom základe, ale nezabúda ani na iné dôvody diskriminácie a stručne sa im venuje.

Hlavné posolstvo tejto príručky je celkom jednoduché: Nikto by nemal byť v našej spoločnosti znevýhodňovaný len kvôli svojej farbe pleti či inému dôvodu.