Dokument

Pripomienky a doporučenia k Národnému programu sexuálneho a reprodukčného zdravia SR (2004)

Pridané: 05. 03. 2004 16:14

Pripomienky a doporučenia Poradne pre občianske a ľudské práva k Národnému programu sexuálneho a reprodukčného zdravia Slovenskej republiky.

Dokument ponúka návrhy týkajúce sa predovšetkým kapitoly uvedenej pod bodom 3.7. (Situácia v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia u marginalizovaných a znevýhodnených skupín) a 3.7.1 (Problematika sexuálneho a reprodukčného zdravia v rómskej komunite) a k úlohám, ktoré sa týkajú dostupnosti zdravotníckych služieb pre osoby v hmotnej núdzi.